EngineersRepository

Repository of notes and books for computer engineers

آموزش استاتیک

  • ۱۱:۰۵

آموزش استاتیکطرح نذر آموزشی

این آموزش به صورت رایگان توسط خود موسسه فرادرس انتشار پیدا کرده

وتنها تا 20 روز آتی این لینکها کار خواهد کرد


بسته دانلودی شماره ۱: ویدئوی آموزش استاتیک - درس یکم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۹۳٫۱ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۲: ویدئوی آموزش استاتیک - درس دوم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۵۶٫۳ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۳: ویدئوی آموزش استاتیک - درس سوم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۵۰٫۷ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۴: ویدئوی آموزش استاتیک - درس چهارم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۲۸٫۶ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۵: ویدئوی آموزش استاتیک - درس پنجم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۵۷ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۶: ویدئوی آموزش استاتیک - درس ششم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۰۰ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۷: ویدئوی آموزش استاتیک - درس هفتم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۳۶٫۷ مگابایت است.

 

آموزش نرم افزار صنعتی کنترل و مانیتورینگ LabVIEW

  • ۱۱:۰۲

آموزش نرم افزار صنعتی کنترل و مانیتورینگ LabVIEW


طرح نذر آموزشی

این آموزش به صورت رایگان توسط خود موسسه فرادرس انتشار پیدا کرده

وتنها تا 20 روز آتی این لینکها کار خواهد کرد


بسته دانلودی شماره ۱: ویدئوی درس یکم : فصل ۱: معرفی نرم افزار LabVIEW

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۲۷٫۲ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۲: ویدئوی درس دوم: مقدمه ای بر ابزار های موجود در نرم افزار

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۵۱٫۴ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۳: ویدئوی درس سوم: مقدمه ای بر انواع داده ها در محیط LabVIEW

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۴٫۶ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۴: ویدئوی درس چهارم: معرفی مقدماتی محیط برنامه سازی LabVIEW

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۳۱٫۵ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۵: ویدئوی درس پنجم: معرفی Structure ها و انواع حلقه برنامه

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۷۲٫۴ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۶: ویدئوی درس ششم: معرفی آرایه ها و توابع کاربردی آن

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۷۲٫۵ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۷: ویدئوی درس هفتم: معرفی بخش Numeric در تولکیت برنامه سازی

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۳۲٫۸ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۸: ویدئوی درس هشتم: معرفی Boolean و Comparison در تولکیت

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۵۲٫۷ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۹: ویدئوی درس نهم: معرفی توابع متنی و کاربرد آن

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۴۴٫۷ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۰: ویدئوی درس دهم: دسترسی به فایل در LabVIEW و ایجاد Report

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۴۳٫۱ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۱: ویدئوی درس یازدهم: معرفی تولکیت Mathematics

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۵۴٫۲ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۲: ویدئوی درس دوازدهم: مباحث تکمیلی در برنامه سازی در LabVIEW

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۳۷٫۳ مگابایت است.

 

 

آموزش فتوشاپ برای استفاده در صنعت چاپ و تبلیغات

  • ۱۱:۰۰

آموزش فتوشاپ برای استفاده در صنعت چاپ و تبلیغات


طرح نذر آموزشی

این آموزش به صورت رایگان توسط خود موسسه فرادرس انتشار پیدا کرده

وتنها تا 20 روز آتی این لینکها کار خواهد کرد.


بسته دانلودی شماره ۱: ویدئوی آموزش فتوشاپ برای استفاده در صنعت چاپ و تبلیغات - درس یکم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۹۷٫۷ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۲: ویدئوی آموزش فتوشاپ برای استفاده در صنعت چاپ و تبلیغات - درس دوم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۴۵٫۹ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۳: ویدئوی آموزش فتوشاپ برای استفاده در صنعت چاپ و تبلیغات - درس سوم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۵۴٫۳ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۴: ویدئوی آموزش فتوشاپ برای استفاده در صنعت چاپ و تبلیغات - درس چهارم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۲۷٫۸ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۵: ویدئوی آموزش فتوشاپ برای استفاده در صنعت چاپ و تبلیغات - درس پنجم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۵۱٫۲ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۶: ویدئوی آموزش فتوشاپ برای استفاده در صنعت چاپ و تبلیغات - درس ششم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۲۲٫۷ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۷: ویدئوی آموزش فتوشاپ برای استفاده در صنعت چاپ و تبلیغات - درس هفتم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۳۴٫۵ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۸: ویدئوی آموزش فتوشاپ برای استفاده در صنعت چاپ و تبلیغات - درس هشتم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۴۲٫۴ مگابایت است.

 

استاد لیدا روزبه

  • ۰۸:۱۵لطفا نظرتون رو در مورد استاد لیدا روزبه برای دوستاتون زیر همین پست بنویسید

استاد ماندانا حاجی آقایی وفایی

  • ۰۸:۱۵لطفا نظرتون رو در مورد استاد ماندانا حاجی آقایی وفایی برای دوستاتون زیر همین پست بنویسید

استاد محمد تقی عباسی

  • ۰۸:۱۴لطفا نظرتون رو در مورد استاد محمد تقی عباسی برای دوستاتون زیر همین پست بنویسید

استاد وحید نوروزی

  • ۰۸:۱۳لطفا نظرتون رو در مورد استاد وحید نوروزی برای دوستاتون زیر همین پست بنویسید

استاد ایوب خواجه غریب

  • ۰۸:۱۳لطفا نظرتون رو در مورد استاد ایوب خواجه غریب برای دوستاتون زیر همین پست بنویسید

استاد صدیقه آهنگری

  • ۰۸:۱۳لطفا نظرتون رو در مورد استاد صدیقه آهنگری برای دوستاتون زیر همین پست بنویسید

استاد آزاده رمضان پور ناصری

  • ۰۸:۱۲لطفا نظرتون رو در مورد استاد آزاده رمضان پور ناصری برای دوستاتون زیر همین پست بنویسید

سلام
خوش آمدید
این وبلاگ رو به خاطر تبادل جزوه هایی که بدستم میرسه با هم دانشگاهیام راه اندازی کردم امیدوارم که بدردتون بخوره.

دانشگاه آزاد اسلامی - تهران شمال
دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
Designed By Erfan Powered by Bayan