EngineersRepository

Repository of notes and books for computer engineers

آموزش مدارهای الکتریکی 1

  • ۰۸:۲۱

آموزش مدارهای الکتریکی 1


طرح نذر آموزشی

این آموزش به صورت رایگان توسط خود موسسه فرادرس انتشار پیدا کرده

وتنها تا 20 روز آتی این لینکها کار خواهد کرد


بسته دانلودی شماره ۱: ویدئوی درس یکم: مفاهیم پایه

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۶٫۵ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۲: ویدئوی درس دوم: قوانین کیرشف

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۴۰٫۲ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۳: ویدئوی درس سوم: آشنایی با قطعات الکترونیک(الف)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۵۴٫۸ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۴: ویدئوی درس سوم: آشنایی با قطعات الکترونیک (ب)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۴۰٫۱ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۵: ویدئوی درس چهارم: مدارهای مقاومتی ساده (الف)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۵۴٫۲ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۶: ویدئوی درس چهارم: مدارهای مقاومتی ساده (ب)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۴۵٫۷ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۷: ویدئوی درس چهارم: مدارهای مقاومتی ساده (پ)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۶۱٫۸ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۸: ویدئوی درس پنجم: مدارهای خازنی و سلفی ساده

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۹٫۵ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۹: ویدئوی درس ششم: تقویت کننده عملیاتی

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۲۳٫۳ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۰: ویدئوی درس هفتم: تحلیل مدارهای مرتبه اول (الف)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۴۶٫۵ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۱: ویدئوی درس هشتم: تحلیل مدارهای مرتبه اول (ب)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۴۱٫۱ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۲: ویدئوی درس نهم: تحلیل مدارهای مرتبه دوم (الف)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۲۳٫۲ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۳: ویدئوی درس دهم: تحلیل مدارهای مرتبه دوم (ب)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۸٫۲ مگابایت است.

 


سلام
خوش آمدید
این وبلاگ رو به خاطر تبادل جزوه هایی که بدستم میرسه با هم دانشگاهیام راه اندازی کردم امیدوارم که بدردتون بخوره.

دانشگاه آزاد اسلامی - تهران شمال
دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
Designed By Sayid Yarmohammadi