EngineersRepository

Repository of notes and books for computer engineers

آموزش شبکه های کامپیوتری 1

  • ۰۸:۳۸

آموزش شبکه های کامپیوتری 1


طرح نذر آموزشی

این آموزش به صورت رایگان توسط خود موسسه فرادرس انتشار پیدا کرده

وتنها تا 20 روز آتی این لینکها کار خواهد کرد


بسته دانلودی شماره ۱: ویدئوی درس یکم: مقدمات و مباحث کلی مرتبط با شبکه های کامپیوتری(الف)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۵۲٫۱ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۲: ویدئوی درس یکم: مقدمات و مباحث کلی مرتبط با شبکه های کامپیوتری(ب)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۶۱٫۹ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۳: ویدئوی درس یکم: مقدمات و مباحث کلی مرتبط با شبکه های کامپیوتری(پ)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۷۴٫۹ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۴: ویدئوی درس یکم: مقدمات و مباحث کلی مرتبط با شبکه های کامپیوتری(ت)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۴۶٫۷ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۵: ویدئوی درس یکم: مقدمات و مباحث کلی مرتبط با شبکه های کامپیوتری(ث)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۱۷٫۵ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۶: ویدئوی درس یکم: مقدمات و مباحث کلی مرتبط با شبکه های کامپیوتری(ج)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۶۹٫۴ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۷: ویدئوی درس یکم: مقدمات و مباحث کلی مرتبط با شبکه های کامپیوتری(چ)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۳۸٫۹ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۸: ویدئوی درس دوم: لایه فیزیکی(الف)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۰۱٫۱ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۹: ویدئوی درس دوم: لایه فیزیکی(ب)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۸۸٫۲ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۰: ویدئوی درس دوم: لایه فیزیکی(پ)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۵۶٫۵ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۱: ویدئوی درس دوم: لایه فیزیکی(ت)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۵۷٫۴ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۲: ویدئوی درس دوم: لایه فیزیکی(ث)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۹۲٫۲ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۳: ویدئوی درس دوم: لایه فیزیکی(ج)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۳۴٫۳ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۴: ویدئوی درس سوم: لایه پیوند داده

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۸۳٫۷ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۵: ویدئوی درس چهارم: زیرلایه کنترل دسترسی به رسانه انتقال (الف)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۷۰٫۹ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۶: ویدئوی درس چهارم: زیرلایه کنترل دسترسی به رسانه انتقال (ب)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۶۰٫۳ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۷: ویدئوی درس چهارم: زیرلایه کنترل دسترسی به رسانه انتقال (پ)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۶۹٫۱ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۸: ویدئوی دمو

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۷۴٫۶ مگابایت است.

 

سلام
خوش آمدید
این وبلاگ رو به خاطر تبادل جزوه هایی که بدستم میرسه با هم دانشگاهیام راه اندازی کردم امیدوارم که بدردتون بخوره.

دانشگاه آزاد اسلامی - تهران شمال
دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
Designed By Sayid Yarmohammadi